GHKP-58 - 美谷朱里2018年番号 ワンダーステラ

GHKP-58 - 美谷朱里2018年番号 ワンダーステラ

凡湿感在下体者,最宜用之。 有郁之于内者,有郁之于外者,有郁之于不内不外者。

此等议论,真民生之大不幸也。欲息风以制火,当用野菊。

巴戟色紫而根实,则温肝。曰∶变通在心,岂言辞之可尽哉;吾阐发湿剂之义,大约八法尽之,而变通何能尽乎或疑湿剂之少也,人能变通,则少可化多,然而能悟者绝少,子何不多举湿剂以示世乎。

博采广谘,裒获非浅。以上所论,皆得天水之阳而生,故皆入气分。

皆以东方产者,为得木气之全,故此等药广东产者为佳。夫人喘大满,乃肾气欲绝,奔腾而上升,似乎气之有余,实是气之不足。

黄与川芎齐服,则气旺而血骤生。或问升降二剂经吾子之快论,觉十剂无非升降也,但不识于吾子所论之外,更可阐其微曰∶升降不外阴阳,而阴阳之道何能以一言尽。

Leave a Reply