Bit交易所

Bit交易所

苟用之不当,即无毒亦转为大毒,用之得当,即有毒亦化为无毒。顾氏以验方治疗一例晚期乳癌,取得显效。

病候缠绵,变幻不测,刻诊脉,形疲,气坠,都系虚象,外热已轻,舌苔既退,内热料亦无多,大便未圊,腹无苦楚,听其自然。二之气,因阳明主凉,主燥,在春分以后至小满以前,即农历二月下旬至四月上旬,气候偏凉,草木生长缓慢。

 如旱田侧有井泉,犹可供其灌溉之资,倘并井泉干涸,燥土炎蒸,则苗槁矣,书云∶卫虚则恶寒,营虚则发热。按五行概念来说就是木气不及,金来乘之,主清燥大行,容易伤人肝气。

但有病病当,彼性攻寒不逮,何暇留连作毒。折伤接骨:大蟾蜍生研如泥,劈竹裹缚,其骨自痊。

 予素畏药,痛发无何,香砂姜萸陈半谷芽神曲之类,服一两剂即罢去,往岁发疏尚轻,惟餐饭不能如常,年来发频且重,不拘何物,餐后必痛。证属寒凝气滞无疑。

<篇名>汪式如兄阴暑感证转为瘅疟前后治法不同证经七朝,两投温解,寒热退而复发,干呕不渴,舌腻头疼。兼感秋燥之气,两邪相并,一热即惊。

Leave a Reply